מדוע התעטף ה' כשליח ציבור?, ליל הושענא רבה

הרב ברוך רוזנבלום
מדוע התעטף ה' כשליח ציבור?, ליל הושענא רבה | תש"ע
Share this