מדוע הזכות שעם ישראל לא שינו שמם לשונם ולבושם הועיל רק לחמישית מהעם?, וסיפור אסתר ואחשוורוש

הרב אורי יפה
מדוע הזכות שעם ישראל לא שינו שמם לשונם ולבושם הועיל רק לחמישית מהעם?, וסיפור אסתר ואחשוורוש | תשפ"א
Share this