מגילת רות פרק ד' פס' י"א, בעניין החשיבות של החובה המוטלת עלינו לקרב רחוקים ולהשפיע ברוחניות, שיעור 79

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פס' י"א, בעניין החשיבות של החובה המוטלת עלינו לקרב רחוקים ולהשפיע ברוחניות, שיעור 79 | תשפ"ב
Share this