מגילת רות פרק ד' פס' ו', החשש של הגואל וטעם חדש ונפלא מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות, שיעור 73

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פס' ו', החשש של הגואל וטעם חדש ונפלא מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות, שיעור 73 | תשפ"א
Share this