מגילת רות פרק ד' פסוק י"א, ענייני נשמות מחוברות, השפעת המאכל על רוחניות האדם, ודיני הקל הקל תחילה, שיעור 81

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פסוק י"א, ענייני נשמות מחוברות, השפעת המאכל על רוחניות האדם, ודיני הקל הקל תחילה, שיעור 81 | תשפ"ב
Share this