מגילת רות פרק ד' פסוק ז', הממון של האדם מעמידו על רגליו שיוכל ללכת ולהתעלות ברוחניות, שיעור 74

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פסוק ז', הממון של האדם מעמידו על רגליו שיוכל ללכת ולהתעלות ברוחניות, שיעור 74 | תשפ"א
Share this