מגילת רות פרק ב' פסוק ד', תקנת בועז לשאול בשם השם ובעניין הליכת רות אחר האמת למרות קשיים ובזיונות עצומים, שיעור 27

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ב' פסוק ד', תקנת בועז לשאול בשם השם ובעניין הליכת רות אחר האמת למרות קשיים ובזיונות עצומים, שיעור 27 | תש"פ
Share this