מגילת רות פרק ב' פסוק ג', בעניין יופיה המיוחד של רות ונסיון מיתת בועז ובעניין הוכחות למתן תורה ויסודי האמונה היהודית, שיעור 26

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ב' פסוק ג', בעניין יופיה המיוחד של רות ונסיון מיתת בועז ובעניין הוכחות למתן תורה ויסודי האמונה היהודית, שיעור 26 | תש"פ
Share this