מגילת רות פרק ב' פסוק ב', אדם גדול נמדד גם בדברים הקטנים ורצונה של רות לזכות לחיי נצח דבוקה בה' אפילו שתחיה חיי צער ענק בעולם הזה, שיעור 25

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ב' פסוק ב', אדם גדול נמדד גם בדברים הקטנים ורצונה של רות לזכות לחיי נצח דבוקה בה' אפילו שתחיה חיי צער ענק בעולם הזה, שיעור 25 | תש"פ
Share this