מגילת רות פרק ב' פסוקים ה'-ח', בעניין טהרת המחשבה של רות ובעניין התענינות בועז ברות, שיעור 28

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ב' פסוקים ה'-ח', בעניין טהרת המחשבה של רות ובעניין התענינות בועז ברות, שיעור 28 | תש"פ
Share this