מגילת רות, מסירותן של ערפה ורות לעלות לארץ ישראל יחד עם נעמי היתה בלתי הגיונית, נעמי משכנעת אותן שלא יבואו ולבסוף ערפה מחליטה לחזור לבית אביה, שיעור 13

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, מסירותן של ערפה ורות לעלות לארץ ישראל יחד עם נעמי היתה בלתי הגיונית, נעמי משכנעת אותן שלא יבואו ולבסוף ערפה מחליטה לחזור לבית אביה, שיעור 13 | תש"פ
Share this