מגילת רות, מלחמת הקדושה בטומאה וכל הגדול מחברו יצרו גדול גם כן, שיעור 77, חלק ב'

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, מלחמת הקדושה בטומאה וכל הגדול מחברו יצרו גדול גם כן, שיעור 77, חלק ב' | תשפ"ב
Share this