מגילת רות, לאשה יש שלוה ונחת רק בבית קנוי של בעלה ולא בבית שכור, והאם עדיף בעל יפה אבל פחות תלמיד חכם או יותר תלמיד חכם אבל מכוער, שיעור 11

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, לאשה יש שלוה ונחת רק בבית קנוי של בעלה ולא בבית שכור, והאם עדיף בעל יפה אבל פחות תלמיד חכם או יותר תלמיד חכם אבל מכוער, שיעור 11 | תש"פ
Share this