מגילת רות, אדם הנמצא במקום יותר גבוה מבחינה רוחנית כך בפרישתו הוא מגיע למקומות נמוכים יותר, ובגלל העליה וממסירות הנפש הגדולה של ערפה, כיון שפרשה הגיעה לחטאים נוראיים. רות שדבקה בנעמי הביאה לתיקון מעשה לוט שפרש מאברהם, שיעור 14

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, אדם הנמצא במקום יותר גבוה מבחינה רוחנית כך בפרישתו הוא מגיע למקומות נמוכים יותר, ובגלל העליה וממסירות הנפש הגדולה של ערפה, כיון שפרשה הגיעה לחטאים נוראיים. רות שדבקה בנעמי הביאה לתיקון מעשה לוט שפרש מאברהם, שיעור 14 | תש"פ
Share this