מגילת אסתר, פרק ט'

הרב משה קארפ זצ"ל
מגילת אסתר, פרק ט' | תשע"ו
Share this