מגילת אסתר, פרק ז'

הרב משה קארפ זצ"ל
מגילת אסתר, פרק ז' | תשע"ו
Share this