מגילת אסתר, פרק ו'

הרב משה קארפ זצ"ל
מגילת אסתר, פרק ו' | תשע"ו
Share this