מגילת אסתר, פרק ד'

הרב משה קארפ זצ"ל
מגילת אסתר, פרק ד' | תשע"ו
Share this