מאמתי חוששים לכניסת קדושת יום טוב

הרב צבי יהודה גרשונוביץ
מאמתי חוששים לכניסת קדושת יום טוב | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this