מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, פעולה או תוצאה, 8

הרב אברהם צבי מרגלית
מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, פעולה או תוצאה, 8 | תשע"ד
Share this