מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, עשייה חיובית או שלילת הקיים, 10

הרב אברהם צבי מרגלית
מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, עשייה חיובית או שלילת הקיים, 10 | תשע"ד
Share this