מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, חפצא או גברא, 7

הרב אברהם צבי מרגלית
מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, חפצא או גברא, 7 | תשע"ד
Share this