מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, דין לעצמו או הכשר מצוה, 9

הרב אברהם צבי מרגלית
מאיר נתיבים, שער ב', רצון התורה וגורם הדין, דין לעצמו או הכשר מצוה, 9 | תשע"ד
Share this