לקראת עצרת התפילה- "עצרת המליון"

הרב מרדכי דוד נויגרשל
לקראת עצרת התפילה- "עצרת המליון" | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this