לקחת עיתון חינמי מבניין אחר או שני עיתונים מהבניין שלך, ומה הדין כשיש קופוני הנחה בעיתון

הרב יהודה סילמן
לקחת עיתון חינמי מבניין אחר או שני עיתונים מהבניין שלך, ומה הדין כשיש קופוני הנחה בעיתון | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this