לקדש בלילה על מזונות, ואיך הבעל מוציא את אשתו בקידוש בבוקר אחרי שהוא שמע בבית כנסת והרי היא בקיאה לברך בעצמה

הרב יהודה סילמן
לקדש בלילה על מזונות, ואיך הבעל מוציא את אשתו בקידוש בבוקר אחרי שהוא שמע בבית כנסת והרי היא בקיאה לברך בעצמה | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this