לעשות מחיצה מטלית כדי לעבור כנגד המתפלל

הרב יהודה סילמן
לעשות מחיצה מטלית כדי לעבור כנגד המתפלל | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this