לעשות זכר לחורבן, דיני הרואה ערי יהודה, וירושלים, והמקדש בחורבנם, סימן תק"ס תקס"א

הרב שריאל רוזנברג
לעשות זכר לחורבן, דיני הרואה ערי יהודה, וירושלים, והמקדש בחורבנם, סימן תק"ס תקס"א | תשע"ד
Share this