לעולם הזה יש הוראות יצרן, 'פה נקי' הוא דבר יסודי בתפילה

הרב ערן רפפורט
לעולם הזה יש הוראות יצרן, 'פה נקי' הוא דבר יסודי בתפילה | תשפ"א
Share this