למה צמים ביום הכיפורים?

הרב יוסף צ. בן פורת
למה צמים ביום הכיפורים? | תשע"ט
Share this