למה יש לנו תאוות אכילה?

הרב יוסף צ. בן פורת
למה יש לנו תאוות אכילה? | תשע"ו
Share this