למה חייבים לצום בעשירי ולאכול בתשיעי

הרב יוסף צ. בן פורת
למה חייבים לצום בעשירי ולאכול בתשיעי | תשע"ח
Share this