למה אנחנו אומרים שמע ישראל?

הרב יוסף צ. בן פורת
למה אנחנו אומרים שמע ישראל? | תשע"ו
Share this