לכל אדם יש תפקיד בעולם מיוחד ספציפית לו, ואותו הוא צריך לעשות בשלמות, ובזה יובן ההבדל בין שאול לדוד

הרב אברהם עמר
לכל אדם יש תפקיד בעולם מיוחד ספציפית לו, ואותו הוא צריך לעשות בשלמות, ובזה יובן ההבדל בין שאול לדוד | תשע"ט
Share this