לחיות את הדברים בפנימיותם ביאור משלו הנפלא של הרה"ק ר''ח מאלכסנדר זי"ע ועניין שבעת ימי התשלומין של חג מתן תורה

הרב שאול אלתר
לחיות את הדברים בפנימיותם ביאור משלו הנפלא של הרה"ק ר''ח מאלכסנדר זי"ע ועניין שבעת ימי התשלומין של חג מתן תורה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this