להתענג בהם ולא שימות בהם, יום עיון לפעילי איילת השחר ועצרת זכרון למרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הרב דוד משה בלוי
להתענג בהם ולא שימות בהם, יום עיון לפעילי איילת השחר ועצרת זכרון למרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל | תשע"ח
Share this