לא לחזור לשגרה לאחר 'הקורונה' אני מאמין שהקב"ה עשה עושה ויעשה

הרב יצחק דוד ברנשטיין
לא לחזור לשגרה לאחר 'הקורונה' אני מאמין שהקב"ה עשה עושה ויעשה | תש"פ
Share this