כתיבה במחשב בשבת, האם חייב עליה ומה לגבי שאר כתיבות

הרב שריאל רוזנברג
כתיבה במחשב בשבת, האם חייב עליה ומה לגבי שאר כתיבות | תשע"ט
Share this