כשרואים שהקב''ה מעניש צריך להבין שיש דין ויש דיין ולקחת מוסר ולהתחזק ביראת שמים ובניצול הזמן לתורה ומצוות

הרב משה יעקב קליין
כשרואים שהקב''ה מעניש צריך להבין שיש דין ויש דיין ולקחת מוסר ולהתחזק ביראת שמים ובניצול הזמן לתורה ומצוות | תשע"ט
Share this