כשמתפללים על חוזר בתשובה ומזכירים שם אביו הרשע, ושאלות על אתר 'אגורה'

הרב יהודה סילמן
כשמתפללים על חוזר בתשובה ומזכירים שם אביו הרשע, ושאלות על אתר 'אגורה' | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this