כשיוצא מהחדר שהדליק בו הנרות, האם צריך להשאיר את אור החשמל דולק

הרב צבי פרידמן
כשיוצא מהחדר שהדליק בו הנרות, האם צריך להשאיר את אור החשמל דולק | תשע"ז
Share this