כשהלווה מחזיר יותר ממה שחייב, והאם יש בעיה הנהגתית ששני אחים יתחתנו עם שתי אחיות

הרב יהודה סילמן
כשהלווה מחזיר יותר ממה שחייב, והאם יש בעיה הנהגתית ששני אחים יתחתנו עם שתי אחיות | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this