כנס חיזוק לקראת השמיטה

הרב שמריהו יוסף נסים קרליץ זצ"ל
כנס חיזוק לקראת השמיטה | תשס"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this