כנס חיזוק לזכר מייסד הכולל ר' אלתר יצחק דרשוביץ זצ"ל

הרב דוד כהן
כנס חיזוק לזכר מייסד הכולל ר' אלתר יצחק דרשוביץ זצ"ל | תשע"ח
Share this