כנגד ארבעה בנים דיברה תורה ולימוד הלכות מסירות נפש הנלמד ממכת צפרדע, והאם להמשיך בשיעורי תורה בזמן הקורונה וכמו שר''ע ענה לפפוס

הרב משה יעקב קליין
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה ולימוד הלכות מסירות נפש הנלמד ממכת צפרדע, והאם להמשיך בשיעורי תורה בזמן הקורונה וכמו שר''ע ענה לפפוס | תש"פ
Share this