כמות הצער שתבוא לאדם נקבעת מראש

הרב יוסף צ. בן פורת
כמות הצער שתבוא לאדם נקבעת מראש | תשע"ו
Share this