'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה'

הרב חיים זאיד
'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה' | תשע"ט
Share this