"כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה"

הרב משה קפלן
"כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה" | תשע"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this