"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"

הרב משה אזנקוט
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this