כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ז אב

הרב אליהו מן
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ז אב | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this